Hakkımda

Doç. Dr. Aytekin Alçelik 1979 İstanbul doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Görevler:

Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Uzman   Dr.
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
2007-2010
Başasistan
 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma   Hastanesi
2010-2010
Yrd.   Doç.
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp   Fakültesi İç Hastalıkları
2010-2013
Doç. Dr.
 Abant İzzet Baysal   Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
2013-2016

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri:

1. Dr. Eyüp Aytekin. Metabolik sendromlu hastalarda beyin natriüretik peptid düzeyleri. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2011.

2. Dr. Büşra Niğdelioğlu. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile Metabolik Parametreler Arasındaki İlişki. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 2013.

3. Dr. Şule Kurt, Pre-diyabetik bireylerde vücut kitle indeksi ile serum visfatin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, 2016.

 4. Dr. Merve Akduman, Tip 2 Diabetes Mellituslu Erkek Hastalarda Obezitenin D Vitamini Düzeylerine Etkisi, (2014-Devam Ediyor)


KATILDIĞIM KURS VE EĞİTİMLER

 1. Çapa Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İstanbul, 12- 14 Mart 2004.
 2. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 10-14 Eylül 2004.
 3. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 23- 26 Mart 2005.
 4. 4. Gazi İç Hastalıkları Günleri, Ankara ,2- 3 Mart 2007.
 5. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, Kocaeli, 17 Ağustos 2009.
 6. European Resuscitation Council ALS Provider Course, Bolu, 29-30 Ocak 2011.
 7. İç Hastalıkları Board Hazırlık Kursu, İstanbul, Nisan 2013.
 8. Tübitak – Dergipark Eğitim Toplantısı. Yazar ve Editör Penceresinden Makale Başvurusu – Editör Penceresinden Dergi (ADS) Ayarları (Konuşmacı), Ankara, 2014.
 9. Tübitak Editör Eğitim Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 4 Mart 2015.
 10. 12. Mezuniyet Sonrası Hipertansiyon Eğitim Kursu. Hipertansif Aciller ve Dirençli Hipertansiyon (Konuşmacı), Abant, 2015.
 11. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, İnteraktif Güncelleştirme 2016, Sapanca, 11-13 Mart 2016.

VERDİĞİ LİSANS ve LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

Yıl Dönem 4 Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2010-2016

 

Güz

ve

İlkbahar

Romatoid Artrit 2 80
Ailesel Akdeniz Ateşi 1 80
Behçet Hastalığı 1 80
Kristal artritler 2 80
İnflamatuar Miyopatiler 1 80
Seronegatif Spondiloartropatiler 2 80
Hiperkoagülopati 1 80
Hemostaz ve kanama diyatezi 2 80
Myelooproliferatif Hastalıklar 1 80
Periferik yayma değerlendirilmesi 1 1 80
Hemolitik anemiler 1 80
Akut ve Kronik Lösemiler 4 80
Plazma hücre hastalıkları 1 80
Yaygın damar içi pıhtılaşması 1 80
Kemoterapik ilaçlar 1 80
 
Yıl Dönem 3 Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2011-2016 Güz

ve

İlkbahar

Anamnez Alma 1 2 90
Fizik Muayene 2 2 90
Trombositopeni-ITP 1 90
Polisitemiler 1 90
Lenfoproliferatif hastalıklar 1 90
Hemoliz ve Hemolitik Anemiler 1 90
Sistemik İnflamatuvar Vaskülitler 1 90
Sistemik Lupus Eritamatozus 1 90
Poliartritler 1 90
Monoartritler 1 90
Kanamalı Hastaya Yaklaşım 1 90

AKADEMİK PROFİL LİNKLERİ

alcelik-a


ÖDÜLLER

 1. Sağlık Bakanlığı Yılın Doktoru Ödülü, 14 Mart 2010.
 2. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Anadolu Böbrek Vakfı En iyi Bildiri Üçüncülük Ödülü.
 3. İzzet Baysal Vakfı “A” Grubu Yayın Takdir Ödülü, 2013.
 4. 7. Ulusal Meme Kanseri Kongresi, En iyi bildiri ödülü, 12-13 Şubat 2016.